W celu przeprowadzenia legalizacji należy:

1. Zgłosić planowany termin demontażu wodomierza do Zarządu Wspólnoty celem dokonania odczytu wskazań licznika wodomierza na dzień demontażu.
2. Przedłożyć do Zarządu Wspólnoty oryginał świadectwa ponownej legalizacji wodomierza oraz poinformować o planowanym terminie montażu wodomierza w celu dokonania odczytu wskazań licznika wodomierza i zaplombowania.
3. W czasie nie opomiarowania lokalu tj. w okresie pomiędzy odczytami wodomierza jak w pkt. 1 i pkt. 2 koszty zużycia wody rozliczane będą ryczałtowo.

Firmy, które dokonują ponownej legalizacji na terenie m. Krakowa to między innymi :


"MPWiK" Kraków ul. Senatorska 1 - tel. 012 424-24-69
"INWEST NIGA" Kraków ul. Klasztorna 2 - tel. 012 643-12-64
"IT-KA" Jan Orzechowski Kraków os. Wandy 30 - tel. 012 642-28-29
"ENBRA Polska" Kraków ul. Dojazdowa 4 - tel. 012 269-39-44